SPECJALIZACJE

PRAWO KARNE

Specyfika spraw karnych, prócz wiedzy i doświadczenia, wymaga szybkiego, precyzyjnego działania, dyskrecji, empatii, ostrożności i nieustępliwości. Mając tego świadomość, jesteśmy zawsze gotowi do podjęcia natychmiastowej pomocy.

 

W ramach praktyki prawa karnego koncentrujemy swoje działania na reprezentowaniu klientów w sprawach:

– przestępczości gospodarczej, w tym związanej z funduszami europejskimi i przetargami publicznymi;

– przestępczości zorganizowanej;

– o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;

– o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej;

– o przestępstwa narkotykowe;

– o delikty dyscyplinarne;

PRAWO CYWILNE

Stosunki cywilnoprawne rodzą pomiędzy ich uczestnikami rozmaite problemy, wymagające skrupulatnie przemyślanych rozwiązań. Ich osiąganie jest naszym celem i pasją zarazem.

 

W praktyce cywilistycznej świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców, skupiając się na sprawach:

– z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zasiedzenia, podziały nieruchomości);

– z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie praw do spadku, dział spadku, zachowek);

– z zakresu prawa zobowiązań (m.in. dochodzenie wierzytelności, formułowanie umów);

– odszkodowawczych;

– o naruszenie dóbr osobistych.

PRAWO AUTORSKIE

PRAWO MEDIÓW

Wieloletnie doświadczenie artystyczne adw. Jakuba Abramiuka, wespół z tym, jakie płynie z jego pracy wykładowcy akademickiego w zakresie prawa autorskiego i prawa mediów, pozwala nam chronić interesy twórców (niezależnie od dziedziny), patrząc na zagadnienia prawnoautorskie z szerszej, niż tylko prawnicza perspektywy.

 

Naturalną konsekwencją znajomości zagadnień prawa autorskiego, jest natomiast szerokie rozeznanie w prawnych aspektach działalności medialnej.

 

W ramach tych niszowych dziedzin prawa skupiamy swoją praktykę na:

– doradztwie prawnym i szkoleniach;

– sporządzaniu i konsultowaniu umów;

– obsłudze prawnej twórców i podmiotów prowadzących działalność medialną;

– prowadzeniu spraw o naruszenie praw autorskich;

– prowadzeniu spraw o naruszenie dóbr osobistych w mediach;

ROZWODY

PODZIAŁY MAJĄTKU

Potrzebie ingerencji sądowej w relacje rodzinne i związane z nimi kwestie majątkowe niemal zawsze towarzyszą bardzo silne emocje. To zrozumiałe, dlatego staramy się na chłodno analizować sytuację i błyskawicznie podejmować stosowne decyzje, mając na względzie interes Klientów i dobro dzieci.

 

W praktyce prawa rodzinnego skupiamy się na sprawach rozwodowych i podziałach majątku wspólnego małżonków. Nie odmawiamy oczywiście pomocy w innych sprawach rodzinnych, takich jak sprawy alimentacyjne, o władzę rodzicielską, czy sprawy o ubezwłasnowolnienie.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nikomu nie trzeba wyjaśniać potęgi funduszy Unii Europejskiej. 

 

Dzięki siedmioletniej obsłudze jednostki samorządu terytorialnego w zakresie postępowań administracyjnych i procedury odwoławczej w funduszach UE, adw. Jakub Abramiuk zna to zagadnienie w sposób pozwalający mu na skuteczne reprezentowanie interesów Klientów zarówno w ramach procedury ubiegania się o środki, procedury odwoławczej, a także w toku postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych głównie na gruncie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

PRAWO HANDLOWE

W ramach praktyki prawa handlowego oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, spółek oraz organizacji pozarządowych zarówno w formie stałej, jak i doraźnej pomocy.

 

W zakres takiej pomocy wchodzi m.in. sporządzanie pism procesowych, wezwań, umów, regulaminów, konsultacje umów, poradnictwo prawne i pomoc przy rejestracji spółek, stowarzyszeń, fundacji, reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym, dochodzenie wierzytelności, ochrona firmy, ochrona prawa własności przemysłowej, znaków towarowych etc.

PRAWO MEDYCZNE

Prawo i medycyna, na pierwszy rzut oka stanowią dziedziny bardzo odległe. Jednak w rzeczywistości praca lekarzy i działalność podmiotów medycznych pełna jest sytuacji nieobojętnych prawnie.

 

Mając to na uwadze proponujemy w ramach praktyki prawa medycznego, kompleksową obsługę prawną podmiotów medycznych, reprezentację lekarzy przed sądami, organami ścigania oraz organami dyscyplinarnymi w sprawach o tzw. błędy lekarskie i inne sprawy związane z działalnością leczniczą, sporządzanie opinii prawnych, a także szkolenia z zakresu prawa w medycynie, wystąpienia i prelekcje podczas konferencji naukowych i branżowych.

SZKOLENIA
I
WYKŁADY

Dzięki bogatemu doświadczeniu na polu dydaktyczno-naukowym, przyjemnością, a jednocześnie uzupełnieniem działalności kancelarii adw. Jakuba Abramiuka, jest prowadzenie szkoleń i prelekcji dla przedsiębiorców, uczelni, szkół. Z radością przyjmujemy także zaproszenia do wygłoszenia wykładu, czy zaprezentowania referatu w ramach konferencji naukowych.