ZESPÓŁ

JAKUB ABRAMIUK
adwokat

Rodowity Lublinianin, absolwent III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz dwóch kierunków stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Administracja oraz Prawo. Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UMCS. W 2015 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Przez cały ten okres nabywał doświadczenie w praktycznym wykonywaniu zawodu w renomowanej lubelskiej kancelarii oraz poprzez współpracę z kancelariami z całej Polski. 

 

Od sierpnia 2015 r. rozpoczął własną praktykę w ramach indywidualnej kancelarii. Wykonywanie zawodu adwokata łączy z działalnością naukową i dydaktyczną, pracując jako wykładowca akademicki na Politechnice Lubelskiej, gdzie uczy prawa autorskiego i prawa mediów, a także działalnością samorządową, będąc członkiem Komisji ds. Integracji Samorządowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W 2019 r. został odznaczony medalem pamiątkowym wybitym na 100-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie. Od 2021 r. jest wiceprzewodniczącym Komisji Integracji Samorządowej, Kultury i Sportu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie.

 

Nadto, adw. Abramiuk od lat angażuje się w życie kulturalne Lublina, będąc wokalistą zespołu muzycznego Herba Micze, a także z sukcesami uprawia triathlon, czego wyrazem jest zdobyty w 2015 i 2019 r. tytuł Mistrza Polski Prawników na dystansie 1/8 IM. 

 

WOJCIECH SZCZOTKA
aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki II roku, a jednocześnie pracownik naukowy – asystent w Katedrze Prawa Cywilnego w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Kancelarią związany od lipca 2017 r.

 

Swoje zainteresowania naukowe i praktyczne koncentruje w obszarach prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony dóbr osobistych oraz zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. 

 

Finalista LV Olmpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, dwukrotny stypendysta Prezydenta Miasta Lublina oraz tryzkrotny stypendysta Rektora UMCS. Prelegent, uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu ochrony dóbr osobistych. W roku 2015 odbył staż w Parlamencie Europejskim.