PUBLIKACJE

Publikacje adw. Jakuba Abramiuka

2020

Znamiona czynności sprawczych oszustwa z działania w zamówieniach publicznych, w świetle orzecznictwa sądów powszechnych. 

Procedura zamówień publicznych, t.2, red. Mariusz Filipek, Wydawnictwo UMCS

Komórki macierzyste w przemyśle farmaceutycznym.

 

Przemysł Farmaceutyczny, nr 2, 2020 r., praca wspólna z lek. Pawłem Pawlica (Śląski Uniwersytet Medyczny)

2019

The perspective of the use of stem cells in cosmetology according current legal regulations.

 

European Journal of Medical Technologies 3(24) 2019, praca wspólna z lek. Pawłem Pawlica (Śląski Uniwersytet Medyczny);

Granice autonomii woli człowieka we współczesnej medycynie. Wybrane
aspekty problematyki oświadczeń pro-futuro.

 

Księga Abstraktów V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej Medycyny”, UM Lublin 2019, praca wspólna z lek. Pawłem Pawlica (Śląski Uniwersytet Medyczny)

 

2018

Komunikacja pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi medyczne a prawnikiem, w zmieniającej się rzeczywistości społecznej – problemy praktyczne. 

 

Księga Abstraktów IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej Medycyny”, UM Lublin 2018

2011

Europejskiedziedzictwo wyborcze w polskim systemie prawnym. Standaryzajca prawa wyborczego w przeddzień wejścia w życie ustawy Kodeks Wybroczy

 

Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe, red. E.Grzęda, Ł. Zbyszyński, Uniwersytej Jagielloński 2011

2008

Podstawowe systemy wyborcze współczesnych demokracji.

 

Numer 18. „Studenckich Zeszytów Naukowych”, UMCS 2008